Hướng dẫn sử dụng cát tự nhiên để làm vật liệu san lấp

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn sử dụng cát tự nhiên để làm vật liệu san lấp.

Theo đó, ngày 24/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 161/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác bãi cát lòng sông, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các bến bãi, tập kết cát, sỏi, quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng thông thường của địa phương, bảo đảm phù hợp, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên; nghiên cứu, sản xuất các loại vật liệu xây dựng thay thế cát tự nhiên; rà soát, cân đối cung cầu cát, sỏi xây dựng và vật liệu san lấp; nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ quyết toán các dự án công trình lớn sử dụng cát, sỏi xây dựng, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc mua bán khoáng sản; cơ chế chính sách, ưu đãi, khuyến khích các tổ chức cá nhân, địa phương sử dụng tiết kiệm tài nguyên hoặc sử dụng các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Ngày 09/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương, giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Ngày 15/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 269/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp sử dụng các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Ngày 12/4/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 142/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm cân đối cung cầu cát, sỏi, hạn chế việc khai thác cát tự nhiên, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương (nếu có). Việc sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp khi không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng cho vữa và bê tông theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *